Clip: Hàng chục người hiệp lực kéo ô tô bốc cháy ra khỏi nhà dân ở Thanh Hóa

Xã hội
Lo sợ cháy lan, hàng chục người hiệp lực kéo ô tô bốc cháy ngùn ngụt phần đầu ra khỏi một ngôi nhà tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.
Xem thêm