Clip: Người đi xe đạp vượt đèn đỏ, bị ô tô BMW tông bay người

Xã hội
Người đi xe đạp vượt đèn đỏ, bị ô tô BMW X3 hất tung lên nắp capo trước khi tiếp đất đau đớn.