Clip: Pin xe đạp điện nổ như bom khi đang sạc trong nhà

Xã hội
Pin xe đạp điện đột ngột phát nổ dữ dội, bốc cháy ngùn ngụt khi đang sạc nhưng người trong nhà không hề hay biết.