Clip tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm tàu ngư dân Việt Nam

Xã hội
Tàu vỏ sắt của Trung Quốc không một mảnh lưới, không ngư cụ đánh bắt luôn tìm cách quấy rối, đâm va tàu ngư dân Việt Nam đánh bắt trên vùng biển chủ quyền.