Clip: Thanh niên xăm trổ nhận cái kết đắng khi đánh võng trước đầu ô tô

Xã hội
Chạy lạng lách trên đường phố với tốc độ cao, thanh niên xăm trổ đi xe máy tự ngã bò xoài ra đường.