Có gì đặc biệt ở giao lộ hơn 1.000 người qua đường mỗi phút?

Xã hội
Shibuya Crossing nổi tiếng là giao lộ đông đúc nhất thế giới. Nơi đây hàng ngày có tới 2,4 triệu người đi qua, trung bình cứ 2 phút lại có 2.500 người cùng sang đường.