Có gì trong tuyến cống ngầm gần 2.000 tỷ đồng lớn nhất ở TPHCM?

Xã hội
Với đường kính cống là 3,2 m, chiều dài 8 km thì tuyến cống bao D3.200 là tuyến cống ngầm lớn nhất TPHCM tính đến thời điểm hiện tại.
Xem thêm