Có thể gây hoạ khi đèn led quảng cáo chiếu thẳng xuống đường ở Sài Gòn

Xã hội
Nhiều cơ sở kinh doanh ở TP HCM sử dụng đèn led chiếu xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Xem thêm