Con sông lớn nhất Trái Đất nằm trên bầu trời

Xã hội
Sông Amazon chứa ⅕ lượng nước ngọt tự nhiên trên thế giới. Điều thú vị là hơi nước của cây rừng Amazon tạo ra con sông lớn nhất và nó chảy trên bầu trời.
Xem thêm