Cống ngầm khổng lồ gần 2.000 tỷ đang xây dựng ở Sài Gòn

Xã hội
Tuyến cống ngầm có đường kính 3,2 m, dài 8 km có chức năng thu gom nước thải khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và quận 2 đưa về nhà máy xử lý.