Công nhân dầm mình trong cống móc bùn trước mùa mưa ở Sài Gòn

Xã hội
Mỗi tháng, khoảng 6.000 tấn bùn, rác thải được các công nhân ở TP HCM đưa lên từ lòng cống.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT