Công nhân ngâm mình dưới cống ở 'rốn ngập' Sài Gòn vớt rác

Xã hội
Sau gần hai ngày ngâm mình trong dòng nước cống đen ngòm, các công nhân mới thông được 6 miệng cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, vớt hàng tấn rác.
Xem thêm