CSGT Hà Nội 'làm luật' như ảo thuật ra sao?

Xã hội
Nhóm PV Tiền Phong ghi lại những hành vi này, đề nghị cấp có thẩm quyền xác minh xem đây là phạt hay nhận tiền riêng?
Xem thêm