CSGT Hà Nội tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn qua ống thổi dùng một lần

Xã hội
Khi thực thi nhiệm vụ, CSGT sẽ mang khẩu trang, đeo bao tay được sát khuẩn khi tiếp xúc người vi phạm và kiểm tra nồng độ cồn qua ống thổi chỉ sử dụng một lần