Cụ ông 91 tuổi ngày nào cũng bơi 10 km qua sông Hồng

Xã hội
Gần 80 năm sải tay bơi trên sông Hồng mỗi sáng, cụ Diễm (Hà Nội) có cơ thể hồng hào, khỏe mạnh như người trung niên.