Cử tri hỏi đã bắt được Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy chưa?

Xã hội
“Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Trung Dũng khi phát hiện vi phạm thì đã bỏ trốn ra nước ngoài? Vậy liệu có người nào đó đã bố trí cho họ bỏ trốn không? Chúng tôi rất muốn biết là đến giờ đã bắt được Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Trung Dũng chưa", cử tri Trần Viết Hoàn nêu câu hỏi.
Xem thêm