Cuộc đối thoại của ông Đoàn Ngọc Hải với cư dân ở chung cư sắp sập

Xã hội
90 hộ dân trong chung cư ở phố Tây (quận 1, TP HCM) có cuộc đối thoại với ông Đoàn Ngọc Hải trước khi phải di dời.
Xem thêm