Cuộc sống trước và sau khi smartphone ra đời khác nhau thế nào?

Xã hội
Smartphone khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi chóng mặt với nhiều tiện ích nhưng cũng lấy đi không ít những điều tốt đẹp trong giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày của mỗi người.
Xem thêm