Đà Nẵng bố trí ra sao sau khi bắt loạt cán bộ liên quan đến Vũ 'nhôm'

Xã hội
Hàng loạt cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu và đương chức của Đà Nẵng bị bắt vì liên quan đến Vũ 'Nhôm' đã ảnh hưởng thế nào đến tình hình hoạt động của thành phố?
Xem thêm