Đà Nẵng: Khó giám đốc thẩm để lấy lại sân Chi Lăng

Xã hội
Giám đốc sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng cho biết: Hiện nay vẫn chưa có phương án cụ thể để lấy lại sân Chi Lăng. Riêng việc giám đốc thẩm 2 bản án để lấy lại sân vận động này là rất khó.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT