Đà Nẵng làm sạch bãi biển bằng máy sàng rác

Xã hội
Máy cào sâu xuống tầng cát, sàng sạch các rác thải trả lại bờ cát mịn màng cho bãi biển Đà Nẵng.
Xem thêm