Đà Nẵng rà soát tất cả dự án dọc sông Hàn

Xã hội
Đà Nẵng sẽ rà soát tất cả các dự án dọc sông Hàn. Riêng dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng lấn sông Hàn sẽ phải xem xét, đánh giá lại tác động đối với môi trường, cộng đồng…
Xem thêm