Đá tảng lao sập nhà, xóa sổ một góc xóm núi Nha Trang

Xã hội
Hàng chục nhà bị đất đá san bằng, tài sản người dân bị vùi lấp... Cảnh tượng hoang tàn sáng nay ở xóm Núi, Nha Trang.
Xem thêm