Đại biểu Dương Trung Quốc tiếp tục lên tiếng về vụ Đồng Tâm ở Quốc hội

Xã hội
Sáng nay, trong phần phát biểu ý kiến tại Quốc hội, ĐBQH Dương Trung Quốc tiếp tục nêu vấn đề về vụ việc diễn ra ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) hồi năm 2017.
Xem thêm