Đại biểu Quốc hội: Có cán bộ y tế bỏ mạng khi đang cấp cứu cho bệnh nhân

Xã hội
Đại biểu Vũ Thị Nguyệt (Hưng Yên) nói về mối nguy cơ và thiếu an toàn của môi trường hành nghề y tế, cụ thể là vấn đề hành hung, bạo lực tại các cơ sở y tế.
Xem thêm