Đại biểu Quốc hội: 'Có những ngư dân giỏi đã trở thành con nợ xấu'

Xã hội
Ông Lê Công Nhường cho rằng, việc vội vàng khi triển khai chủ trương cho vay đóng tàu vỏ thép đánh bắt xa bờ đã khiến "có những ngư dân giỏi đã trở thành con nợ xấu".
Xem thêm