Đại biểu Quốc hội: Xã hội mất niềm tin vào giáo dục

Xã hội
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương, chưa cần nói đến tiêu cực trong kỳ thi THPT năm 2018 thì giáo dục vẫn được coi là một khoảng tối.
Xem thêm