Dải đinh gai chặn đứng ôtô bỏ trốn trong nháy mắt

Xã hội
Công ty Hà Lan sản xuất thiết bị phóng dải đinh gai chắn ngang đường, khiến xe chạy qua thủng lốp và phải dừng lại.
Xem thêm