Đại gia khùng chi tiền tỷ đào hầm đất sét xuyên núi ở Đà Lạt

Xã hội
Đại gia "khùng" Trịnh Bá Dũng chi tiền tỷ làm hầm xuyên núi dài 1,2 km với những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét tái tạo gần như toàn bộ lịch sử của Đà Lạt.
Xem thêm