Đại lễ Vesak và những ấn tượng đọng lại

Xã hội
Với quy mô lớn cùng công tác tổ chức tốt, chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam, Đại lễ Vesak 2019 đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.