Đàn chó cắn bé trai tử vong từng tấn công các trẻ em khác

Xã hội
Đàn chó khoảng 7 con được chủ nuôi thả rông, không đeo rọ mõm từng tấn công một số cháu bé trước đây.
Xem thêm