DMCA.com Protection Status

ĐBQH: Dư luận râm ran 'chợ đen' mua quan, bán chức

Xã hội
“Chợ đen của việc mua quan, bán chức không dễ trả lời được ai mua và ai bán, chỉ biết dư luận râm ran chợ đen này”, ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh nêu.
Xem thêm