Đề xuất người lao động được nghỉ lễ thêm ngày 27/7

Xã hội
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ Tri ân người có công 27/7 dương lịch.
Xem thêm