Đề xuất nhập Thanh tra với Kiểm toán

Xã hội
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đồng tình với việc sửa đổi luật để có thể đặt vị trí và hoạt động của KTNN cao hơn nữa. Thậm chí so sánh về địa vị pháp lý, Tổng KTNN và hoạt động kiểm toán có giá trị cao hơn Thanh tra Chính phủ. “Đó là quan điểm cá nhân tôi. Cho nên cái gì KTNN có ý định làm thì thanh tra không làm”

VIDEO MỚI NHẤT