Di chuyển thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 về thành phố Đông Hà

Xã hội
Trong sáng 19/10, thi thể các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Sư đoàn 337), Quân khu 4 trong vụ sạt lở đất đã được đưa về Nhà thi đấu đa chức năng thành phố Đông Hà.
Xem thêm