Điều thêm cần cẩu trục vớt xe tải trong vụ sập cầu ở Đồng Tháp

Xã hội
Cầu Tân Nghĩa bị sập sẽ được xây lại nhịp mới và hạ tải từ 8 tấn xuống còn 3,5 đến 5 tấn.

VIDEO MỚI NHẤT