Đổ xô đến xem thủy điện Hòa Bình xả lũ

Xã hội
Nhiều người đến chân đập thủy điện Hòa Bình để tận mắt xem cảnh xả lũ, thậm chí tiến tới sát mép tường chắn để chụp ảnh dù có biển cảnh báo.