Đoàn tàu chạy trên đường ray xoắn ốc dài 5.200 m ở Trung Quốc

Xã hội
Cây cầu một đường ray ở Lục Bàn Thủy, Trung Quốc, là đường tàu đầu tiên có thiết kế xoắn ốc lên cao dần trên thế giới.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT