Đời sa ngã của người trúng độc đắc năm 15 tuổi

Xã hội
Trúng số độc đắc năm 15 tuổi, ông Đỗ Hoàng Toàn sa vào nghiện ngập hơn 10 năm. Khi mất vợ con và một cánh tay do ma túy, ông đã quyết hoàn lương.
Xem thêm