Đón không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa lạnh

Xã hội
Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường khiến trời mưa rải rác, âm u. Miền Trung có một ngày khô ráo. Nam Bộ tiếp tục mưa nhiều.