Đồng Nai di dời dân lớn nhất từ năm 1975 đến nay

Xã hội
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Naii, để xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai phải "tổng di dời dân" lớn nhất từ sau năm 1975 đến nay. Đây là dự án trọng điểm quốc gia với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải cùng nhều chuyên gia và nhà Khoa học trên cả nước.