Đồng Nai tìm ống xả thải ra sông sau vụ 1.000 tấn cá chết

Xã hội
Sau một ngày đào, cơ quan chức năng chưa phát hiện ống xả thải ngầm của công ty bị tố cáo gây ô nhiễm sông La Ngà.