Du khách hào hứng trải nghiệm bay khinh khí cầu bên bờ biển Đà Nẵng

Xã hội
Cùng với các trò giải trí trên biển, du khách tới Đà Nẵng dịp lễ này còn được trải nghiệm bay khinh khí cầu.
Xem thêm