Du khách kéo về xem cặp rắn hổ mây ở An Giang: 1 con có dấu hiệu thay da

Xã hội
Cặp rắn hổ "khủng" sẽ được tỉnh An Giang thả về núi Cấm. Chúng đang được nuôi trong chuồng bọc lưới thép, một trong 2 con có dấu hiệu thay da.