Dùng công nghệ Nhật: Sông Tô Lịch nước trong, nhìn rõ đáy bùn đang phân huỷ

Xã hội
Sau hơn 2 tuần thí điểm ‘Khu vực trình diễn xử lý bùn’ bằng công nghệ Nano- Biorecto phân hủy bùn hữu cơ thành CO2 và nước đã có kết quả tích cực.