Đường dây cao thế hơn 700 tỷ đồng vừa đóng điện ở Sài Gòn

Xã hội
7 km đường dây cao thế, trong đó có 3,5 km đi ngầm sâu 8m vừa được vận hành, tăng cường cung cấp điện cho quận 8 và khu Nam Sài Gòn.

VIDEO MỚI NHẤT