Đường lên núi 2.000 bậc ở Tràng An Cổ xây dựng trái phép thế nào

Xã hội
Đường lên núi Cái Hạ (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) với khoảng 2.000 bậc, dài hơn một km bị kết luận xây dựng trái phép nên sẽ bị tháo dỡ.