Đường trên cao với 2.000 xe đạp giờ cao điểm ở Trung Quốc

Xã hội
Với độ dài 7,6 km, con đường đặc biệt ở thành phố Hạ Môn là một trong những đường xe đạp trên cao dài nhất thế giới.