Gạc Ma - 28 năm vẫn nóng câu chuyện chủ quyền

Xã hội
Ngày 14/3/1988, tại Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Xem thêm