Gần 40 tấn cá lóc “đổ bộ” Sài Gòn trước ngày vía thần tài

Xã hội
Trong ngày vía Thần tài, mặt hàng cá lóc được tiểu thương các chợ nhỏ đến mua rất nhiều, bình quân 1 đêm khoảng 10 tấn cá lóc đen, còn cá lóc bông khoảng 30 tấn.
Xem thêm